Үзвэр Үйлчилгээний хуваарь

 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  10 11
  ӨНӨӨДӨР
  12
  13 14 15 16
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  17 18 19 20 21 22 23
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  24 25 26 27 28 29 30
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  25 26 27 28 29 30 01
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  02 03 04 05 06 07 08
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  09 10 11 12 13 14 15
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  16 17 18 19 20 21 22
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  23 24 25 26 27 28 29
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  30 31 01 02 03 04 05

1500

Уран бүтээл

400

Үзвэр үйлчилгээ

120

Соёлын биет өв

300

Баримтат өв